Program Youngster w SP Zarzecze

W minionym roku szkolnym uczniowie ósmych klas z Zarzecza uczestniczyli w dodatkowych zajęciach z j. angielskiego w ramach programu Youngster, realizowanym przez Fundację Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej.

 

– Grupa liczyła 14 uczniów. W 15 edycji programu brało udział 30 szkół podstawowych z gmin wiejskich i miejsko-wiejskich z terenu całej Polski. To, co wyróżnia te zajęcia , to ukierunkowanie nauki na pobudzanie wewnętrznej motywacji ucznia. Formuła programu jest oparta na nauce przez zabawę, bez odpytywania, klasówek i ocen, co ma na celu zachęcie uczniów do aktywności – opowiada koordynatorka projektu Joanna Górska. Zajęcia , odbywały się w małej grupie, dostosowane poziomem do umiejętności językowych uczniów, co znacząco ułatwiało wzajemną komunikację i przyswajanie wiedzy.
Youngster to także nowe, bezpłatne podręczniki, dopasowane do poziomu wiedzy ucznia; szkolenia metodyczne dla nauczycieli; konkursy prospołeczne dla uczniów; stypendia dla najlepszych uczniów i nauczycieli, finansujące kursy językowe w Wielkiej Brytanii; platforma e-learningowa. W trakcie trwania projektu uczniowie z Zarzecza brali udział w konkursach, w których zajmowali czołowe miejsca.

Opr. red.