Prezydent Warszawy w gm. Kańczuga

Gminę Kańczuga pod koniec kwietnia odwiedził prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.

 

Robocza wizyta Rafała Trzaskowskiego miała związek z udzieloną Kańczudze rok temu pomocą finansową na usuwanie skutków klęsk żywiołowych związanych z czerwcową powodzią. Podczas spotkania burmistrz Miasta i Gminy Kańczuga Andrzej Żygadło przedstawił Prezydentowi Warszawy wykonane prace popowodziowe i podziękował za solidarność i okazaną pomoc.

DP/UMiG Kańczuga