Premie dla młodych rolników przedłużone

Termin składania wniosków w programie Agencji Modernizacji i Restrukturyzacji Rolnictwa został przesunięty do 17 sierpnia. Działania „Premie dla młodych rolników” przeprowadzane są po raz 6, docelowo mają być zachętą do rozwijania biznesu rolniczego. Powodem przedłużenia przez ARMIR okresu przyjmowania wniosków jest duże zainteresowanie programem.

 

Rolnicy mogą przeznaczyć przyznaną kwotę na prowadzenie gospodarstwa lub przygotowanie do sprzedaży wytwarzanych w nim produktów rolnych. Minimum 70% dofinansowania musi zostać spożytkowane na zakup środków trwałych.

Do składania wniosków kwalifikują się osoby, które:
– W momencie złożenia dokumentów mają nie więcej niż 40 lat;
– Zdobyły odpowiednie kwalifikacje zawodowe bądź uzupełnią je w terminie do 36 miesięcy od otrzymania decyzji o przyznaniu środków;
– Posiadają gospodarstwo o powierzchni co najmniej 1 ha;
– Nie prowadzą działalności dłużej niż 24 miesiące przed datą złożenia wniosku;
– Posiadają lub utworzą gospodarstwo o wartości zawierającej się w przedziale od 13 tys. euro do 150 tys. euro;
– Przedłożą biznesplan dotyczący rozwoju gospodarstwa.

Wypłata środków nastąpi w dwóch transzach. Pierwsza w wysokości 120 tys. zł po spełnieniu przez młodego rolnika określonych warunków – na wniosek o płatność. Druga w kwocie 30 tys. zł po zrealizowaniu biznesplanu.

Dokumenty można składać w oddziałach regionalnych AMIR, elektronicznie czy drogą pocztową od 3 czerwca do 17 sierpnia 2020 roku.

Jakub Rzeźnik