Prawie 2 mln zł na wsparcie dla osób bezrobotnych

Powiatowy Urząd Pracy w Jarosławiu pozyskał blisko 2 mln zł na wsparcie dla osób bezrobotnych. – Oprócz otrzymanego dofinansowania, cieszy również to, że projekt jarosławskiego urzędu pracy „Szansa na lepsze”, uzyskał największą liczbę punktów na Podkarpaciu, zajmując pierwsze miejsce w ogłoszonym konkursie – informuje dyrektor, Ewelina Olejarz.

 

Umowę o dofinansowanie podpisano 2 sierpnia. Rekrutacja rozpocznie się jeszcze w tym miesiącu.

Konkurs na dofinansowanie zorganizował Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego. Wpłynęło 195 wniosków, spośród których 23 zostało przyjętych do dofinansowania. W ramach „Szansy na lepsze” Powiatowy Urząd Pracy w Jarosławiu otrzyma dokładnie 1 993 320 zł na wsparcie dla osób bezrobotnych z powiatu jarosławskiego. – Te pieniądze przekładają się na wsparcie dla 140 osób bezrobotnych w wieku 30 i więcej lat – mówi starosta Stanisław Kłopot. – W grupie beneficjentów projektu są osoby m.in. długotrwale bezrobotne, kobiety, osoby z niepełnosprawnościami czy o niskich kwalifikacjach, czyli te, którym potencjalnie najtrudniej znaleźć zatrudnienie – dodaje starosta.

Preferowanymi grupami w projekcie są rolnicy lub członkowie ich rodzin, prowadzący indywidualne gospodarstwo rolne do 2 ha, zamierzający odejść z rolnictwa oraz rodzice/opiekunowie prawni posiadający co najmniej 3 dzieci w wieku do 18 roku życia i należący do jednej z wyżej wymienionych grup. – Wskazana grupa docelowa zostanie objęta wsparciem w postaci Indywidualnego Planu Działania, pośrednictwa pracy oraz stażu do 6 miesięcy z gwarancją zatrudnienia po zakończeniu stażu – wyjaśnia dyrektor E. Olejarz.

opr. erka