Prace dobiegają końca

Droga do rozbudowy cmentarza przy ul. Pod Rozborzem nie była łatwa. Dziś to jednak już przeszłość i widać efekty prac.

 

Jeszcze niedawno miasto mierzyło się z tematem wykupu działek pod powiększenie terenu cmentarza i zabezpieczenie miejsc do pochówku. Po długich negocjacjach udało się jednak dojść do porozumienia i dziś możemy obserwować postęp prac przy modernizacji cmentarza. Jak informuje burmistz Przeworska Leszek Kisiel, obecny etap prac związany z rozbudową ma zakończyć się jeszcze w tym roku. Do tej pory wykonano nawierzchnię z mieszanki mineralno-asfaltowej na dwóch głównych istniejących alejach o łącznej powierzchni 1040 m2. Wzdłuż zmodernizowanych alejek wymienione zostały krawężniki drogowe.

W nowo powstałej części cmentarza wykonano uzbrojenie terenu w sieć wodociągową, kanalizację sanitarną i odwodnienie oraz wydzielono kwatery na nowe miejsca grzebalne wraz z utwardzeniem terenu przewidzianym pod aleje. W przyszłym roku planowane jest kontynuowanie remontu alejek oraz zlecone zostaną prace projektowe remontu kaplicy.

 

DP/UM Przeworsk