Powstanie stacja uzdatniania wody

Wójt Gminy Przeworsk Daniel Krawiec przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Małgorzaty Wilk podpisał dzisiaj 2 umowy na budowę i modernizację stacji uzdatniania wody oraz sieci wodociągowej w Urzejowicach.

 

Wykonawcą prac w zakresie SUW jest firma Wofil z Krynicy Zdroju. Roboty w zakresie sieci wodociągowej wykona konsorcjum firm Hydrotech i Budamex z Przeworska. Łączna wartość zakontraktowanych inwestycji to prawie 15 mln zł. Zadanie dofinansowane jest z rządowego Funduszu Polski Ład: Program inwestycji strategicznych w kwocie prawie 10 mln zł.

W ramach prac planowana jest budowa nowego budynku stacji uzdatniania wody wraz zapleczem socjalno-sanitarnym. W skład budynku wchodzi cześć technologiczna z najnowocześniejszą technologią uzdatniania wody poprzez ozonowanie. Technologia oczyszczania będzie wykorzystywać procesy ekologiczne, w których w głównej mierze będzie wykorzystywane powietrze i energia elektryczna bez dozowania związków chemicznych, wspomagających procesy utleniania zanieczyszczeń i dezynfekcji wody. Powstaną zbiorniki na wodę uzdatnioną i surową, studnia głębinowa oraz instalacja fotowoltaiczna o łącznej mocy 80 kW. Zadanie zakłada również wymianę istniejącej sieci wodociągowej o długości 1 175 mb.

Zastosowanie ozonowania jako głównej metody uzdatniania wody daje jej optymalną jakość pod względem chemicznym i bakteriologicznym.

DP/UG Przeworsk