Powstanie farma fotowoltaiczna za blisko 20 mln zł

W piątek, 29 lipca w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Przeworsku podpisana została umowa na realizację zadania pn. „Nowoczesne rozwiązania energetyczne – budowa farmy fotowoltaicznej wraz z wewnętrzną siecią energetyczną oraz systemem magazynowania energii”.

Umowa została podpisana pomiędzy Powiatem Przeworskim reprezentowanym przez starostę Bogusława Urbana, wicestarostę Jacka Kierepkę przy kontrasygnacie zastępcy skarbnika Piotra Kaweńskiego, a wykonawcą – firmą ML System+ sp. z o.o. z siedzibą w Zaczerniu reprezentowaną przez członkinię zarządu Olgę Stanek.

– Planowana inwestycja polega na budowie farmy fotowoltaicznej z modułów monokrystalicznych z instalacją elektryczną, podłączonych do inwerterów na terenie ogrodów Zespołu Pałacowo-Parkowego w Przeworsku o mocy 2 MW z zaprojektowaną możliwością rozbudowy – mówi B. Urban.

Instalacja zapewni energię dla jednostek organizacyjnych w ramach wewnętrznej sieci. Zaprojektowany system magazynowania pozwoli kumulować nadwyżkę energii w zespole ogniw magazynujących energię  i wykorzystywać ją do zasilania przyłączonych jednostek w przypadku zmniejszenia lub braku produkcji energii z powstałej instalacji fotowoltaicznej. Z analiz i szacunków wynika, że SP ZOZ powinien dzięki tej inwestycji zaoszczędzić ok. 2 mln rocznie. Całkowita wartość inwestycji wynosi 19 mln 552 tys. zł, z czego 15 mln 200 tys. zł pokryje dotacja ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

EK