Powstała Rada Rozwoju Miasta Jarosławia

Burmistrz Waldemar Paluch powołał Radę Rozwoju składającą się z ponad 30 członków, którzy swoją wiedzą i doświadczeniem będą wspierać jego działania.

 

– Rada Rozwoju, to kolejne ciało obywatelskie obok Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, Jarosławskiej Rady Seniorów, Rady Programowej ds. Sportu czy Młodzieżowej Rady Miasta, jakie będzie funkcjonować w Jarosławiu. Potwierdza to niewątpliwie, że wizja wspólnego zmieniania miasta z jaką szedłem do wyborów nie jest gołosłowna […]. Dzisiejsze spotkanie jest pierwszym z dłuższej serii spotkań jakie rysują się przed nami, a przy tym szczególnie ważnym, ponieważ rozpoczyna kolejną, ważną formę dialogu władz samorządowych z mieszkańcami – mówił burmistrz Waldemar Paluch powołując Radę Rozwoju.

Bezpośrednim impulsem do powołania rady jest uczestnictwo Jarosławia w wieloetapowym programie finansowym z tzw. funduszy norweskich. Tworzony w Jarosławiu projekt ma charakter kompleksowy i wielotematyczny. Na jego realizację i wdrożenie można pozyskać do 40 milionów złotych – środków tak potrzebnych dla modernizacji miasta, by stało się wymarzonym miejscem do pracy, nauki i wypoczynku. Projekt ruszył na początku roku przy pełnym zaangażowaniu wszystkich wydziałów urzędu, miejskich jednostek organizacyjnych oraz doradców Związku Miast Polskich.

Opr. EK, fot. UM