Powstała książka do terapii logopedycznej

– Ta książka jest pokłosiem mojej pracy zawodowej w charakterze psychologa i logopedy w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Jarosławiu. Przez 32 lata nazbierało się materiałów i doświadczeń, których wystarczyło na stworzenie ponad czterystustronicowej publikacji – mówi Bożena Kolcun, autorka książki „W ogrodzie dźwięków języka polskiego”.

 

Program książki obejmuje zasób wszystkich głosek języka polskiego w zakresie ich artykulacji, utrwalania i różnicowania.

Prace nad książką trwały prawie dwa lata. Nie byłoby jej, gdyby nie pomoc ludzi dobrej woli, którzy udzielili wsparcia autorce.

– Duży wkład w powstaniu książki miała Sylwia Stankiewicz, która sama przezwyciężyła barierę językową i pomimo ubytku słuchu głębokiego stopnia posługuje się bez większych problemów językiem polskim w mowie, czytaniu i pisaniu. Inną osobą współpracującą była pani, która stworzyła urocze wierszyki oznaczone gwiazdką (*) – mówi B. Kolcun.

Publikacja zawiera wiele słów, zdań, opowiadań, rymowanek, wierszyków, wyliczanek, historyjek, obrazków do słownego opisywania, zabaw i ćwiczeń kształcących polską mowę. Na jej końcowych stronach umieszczony został autorski kwestionariusz do badania słuchu fonematycznego. Na wstępie znaleźć można specjalną dedykację.

– Ja sama swoje dziękczynienie jako osoba głęboko wierząca kieruję do osoby Ducha Świętego, który na czas pisania udzielił mi charyzmatu mowy i języka. Toteż moja książka posiada dedykację odnoszącą się do Pana Boga, któremu zawdzięczam wszystko – mówi pani Bożena.

Publikacja „W ogrodzie dźwięków języka polskiego” adresowana jest do logopedów, pedagogów, nauczycieli, rodziców oraz samych dzieci zainteresowanych nabywaniem i doskonaleniem możliwości artykulacyjnych. Można ją zamówić przez Internet.

Bożena Kolcun jest psychologiem, logopedą oraz terapeutą dysleksji rozwojowej. Zajmuje się diagnozą psychologiczną, diagnozą dysleksji rozwojowej, dyskalkulii, problemów rozwojowych i edukacyjnych dzieci i młodzieży z wadami słuchu, wzroku i mowy. Prowadzi terapię logopedyczną oraz przeprowadza komputerowe badania słuchu.

EK