Powrót generała brygady Wacława Scaevola – Wieczorkiewicza do Jarosławia

Generał brygady Wacław Scaevola -Wieczorkiewicz w Jarosławiu był osobą bardzo znaną, jako społecznik, mecenas kultury i sztuki, sportu i ochrony zabytków. Był pierwszym prezesem Stowarzyszenia Miłośników Jarosławia, założonego 90 lat temu.

Wacław Wieczorkiewicz urodził się 25 czerwca 1890 roku w folwarku Brzozowa w ówczesnym powiecie nowoaleksandryjskim (puławskim) jako najstarszy syn Józefa Wieczorkiewicza i Julii z domu Bończa- Tomaszewskiej. Naukę rozpoczął w lubelskim gimnazjum. Po zdaniu matury Wacław Wieczorkiewicz podjął studia w zakresie geodezji we Wiedniu. W listopadzie 1911 roku wstąpił do Polskiej Drużyny Strzeleckiej. Z chwilą wybuchu I wojny światowej wstępuje wraz ze strzelcami do I Kompanii Kadrowej, zostając dowódcą batalionu. Oddziały strzeleckie zostały włączone do Legionów. Kompania Wieczorkiewicza znalazła się w III batalionie Edwarda „Śmigłego” Rydza. Wieczorkiewicz brał udział także w odsieczy Lwowa i na froncie ukraińskim. W 1920 roku walczył z konnicą Budionnego. 26 maja 1926 roku objął dowództwo 24 Dywizji Piechoty. 1 stycznia 1927 roku płk Wacław Wieczorkiewicz został awansowany do stopnia generała brygady. Jako najstarszy stopniem był też komendantem Garnizonu Jarosław. W 10 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości został odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. W Jarosławiu z jego inicjatywy została wybudowana przystań wioślarska nad Sanem, powstał oddział Ligi Morskiej i Kolonialnej. Był honorowym prezesem Wojskowego Klubu Sportowego „Ognisko”. W 1936 roku otrzymał honorowe obywatelstwo Jarosławia. W 1935 roku został mianowany Dowódcą Okręgu Korpusu nr X w Przemyślu. Z chwilą rozpoczęcia II wojny światowej zadaniem gen Wieczorkiewicza po wycofaniu się z linii Dunajca była obrona linii Sanu. Ze względu na bardzo trudną sytuację podjęte decyzje o skierowaniu się na Węgry. Gen. Wieczorkiewicz udał się do Francji, pełniąc funkcję Inspektora Wyszkolenia w polskich oddziałach. Wobec zajęcia Francji przez Niemców, przedostaje się w 1943 roku do neutralnej Szwajcarii. Gen. bryg. Wacław Scaevola Wieczorkiewicz zmarł 7 grudnia 1969 roku. Spoczął na cmentarzu parafii św. Józefa w Genewie, Na tym samym cmentarzu obok generała w 1981 roku pochowana została jego żona Janina. 27 marca br. oboje zostali przeniesieni i pochowani na cmentarzu przy ulicy Szczytniańskiej w Jarosławiu, jako pierwsi w alei zasłużonych.

Jarosławskie Stowarzyszenie „Ocalić Przeszłość dla Przyszłości”