Porozumienie zawarte

W poniedziałek, 6 czerwca nadkom. Jan Wojtowicz, komendant powiatowy Policji w Jarosławiu spotkał się z burmistrzem Waldemarem Paluchem by podpisać porozumienie o współpracy jarosławskiej Policji ze Strażą Miejską.

 

Celem porozumienia jest zapewnienie sprawnej i skutecznej współpracy obydwu służb. Na jego mocy ustalono zasady współdziałania.

Wymiana informacji o zagrożeniach występujących na terenie miasta w zakresie bezpieczeństwa osób i mienia, działania prewencyjne i porządkowe w trakcie zgromadzeń i imprez artystycznych, rozrywkowych i sportowych wpłyną na jeszcze większe bezpieczeństwo w mieście – informuje KPP w Jarosławiu.

 

EK/KPP