Pomoc dla rolników dotkniętych kryzysem

Od 9 września Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmuje wnioski o przyznanie pomocy dla rolników szczególnie dotkniętych kryzysem COVID-19. Można je składać do końca miesiąca.

 

O przyznanie pomocy mogą ubiegać się rolnicy w przypadku, gdy rolnik lub jego małżonek według stanu na dzień 1 marca 2020 r. byli posiadaczami co najmniej trzech sztuk bydła, 10 owiec lub 5 kóz albo jednej świni, która miała wiosną potomstwo – informuje agencja narzucając dodatkowe ograniczenia dotyczące wieku zwierząt. Kolejnym warunkiem jest, by starający się o wsparcie nadal prowadził działalność rolniczą i prowadził we wrześniu hodowlę zwierząt. Pomoc mogą uzyskać także producenci jaj i drobiu. Oni muszą wykazać, iż 1 marca b.r. prowadzili produkcję w rozmiarze co najmniej tysiąc sztuk drobiu lub jaj oraz między 15 marca a 15 czerwca musieli przemieścić swoją hodowlę. Na wsparcie mogą liczyć także producenci roślin ozdobnych pod warunkiem, że mieli co najmniej 25 metrów kwadratowych szklarni lub 50 metrów kwadratowych ogrzewanego tunelu.

– Wsparcie finansowe ma formę jednorazowej płatności ryczałtowej i jest uzależnione od rodzaju i wielkości prowadzonej produkcji rolnej. Maksymalna kwota wsparcia nie może jednak przekroczyć 7 tys. euro. Wnioski na formularzu udostępnionym przez agencję będą przyjmowały biura powiatowe ARiMR. Można je składać osobiście, drogą elektroniczną (ePUAP) lub przesyłką pocztową. Wypłata środków na konto rolnika nastąpi w miesiącu wydania przez kierownika biura powiatowego ARiMR decyzji o przyznaniu pomocy. Decyzje te będą wydawane w terminie do 75 dni od dnia zakończenia naboru wniosków – informuje agencja.

Więcej informacji można znaleźć na portalu internetowym – www.arimr.gov.pl, pod numerem bezpłatnej infolinii – tel. 800-38-00-84 oraz w punktach informacyjnych w biurach powiatowych i oddziałach regionalnych ARiMR.

opr erka