Pomoc dla bezrobotnych

Już wkrótce ruszy projekt skierowany do osób z naszego terenu, które chciałyby znaleźć pracę.

 

Burmistrz Jarosławia Waldemar Paluch, jako prezes Zarządu Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Jarosław-Przeworsk wspólnie z wiceprezesem Leszkiem Kisielem, burmistrzem Miasta Przeworska, podpisali z dyrektorem Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie Tomaszem Czopem umowę na realizację projektu pt. „Dzisiaj się uczysz, jutro pracujesz”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Wartość całego projektu to ponad 1,75 mln zł, z czego otrzymana dotacja wynosi 1,6 mln zł.

Projektem „Dzisiaj się uczysz, jutro pracujesz” zostaną objęte osoby zamieszkałe na terenie gmin MOF Jarosław-Przeworsk: Jarosławia, Przeworska, Gminy Przeworsk i Gminy Pawłosiów, które mają 30 lat lub więcej i pozostają poza rynkiem pracy tj. osoby bezrobotne lub os. bierne zawodowo; rolnicy i członkowie ich rodzin; osoby ubogie pracujące. Projekt swym zakresem obejmuje doradztwo zawodowe, szkolenia oraz staże. Jego realizacja rozpocznie się w kwietniu br., a zakończy się w grudniu 2022 r.

 

Opr. DP, fot. UM Przeworsk