Pół wieku razem

26 par małżeńskich z terenu gminy Adamówka świętowało Jubileusz Złotych Godów.

 

Uroczystość prowadzona przez kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Barbarę Pęcak odbyła się 16 września w świetlicy w Krasnem. Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie, przyznane przez Prezydenta RP, wręczył wójt Gminy Adamówka Edward Jarmuziewicz.

Medalami za Długoletnie Pożycie Małżeńskie zostali odznaczeni: Jadwiga i Zbigniew Aleksander, Anna i Tadeusz Brzózka, Helena i Julian Brzyscy, Janina i Józef Dyndał, Irena i Jan Dyndał, Wanda i Edmund Dyndał, Krystyna i Henryk Jarosz, Maria i Władysław Korabiowscy, Anna i Edward Kuchciak, Dorota i Jan Mazur, Czesława i Marian Niemczyccy, Anna i Michał Rusinek, Maria i Józef Skowronek, Stanisława i Jan Sobala, Maria i Stanisław Solak, Danuta i Jan Studzienny, Czesława i Kazimierz Szewczyk, Helena i Józef Witko, Maria i Eugeniusz Barszczak, Maria i Czesław Bilińscy, Krystyna i Tadeusz Ćwikła, Janina i Bronisław Konefał, Maria i Franciszek Lachawiec, Maria i Stanisław Nic, Teresa i Jan Sieradzcy oraz Janina i Marian Zajączkowscy.

Oprócz medali Jubilaci otrzymali kwiaty i okolicznościowe upominki, a wydarzenie zakończył wspólny obiad.

 

DP/UG Adamówka