Pół miliona na likwidację barier

Działania związane z polepszeniem warunków życia dla niepełnosprawnych poprzez likwidację barier architektonicznych, technicznych i we wzajemnej komunikacji cieszą się dużym powodzeniem. W ubiegłym roku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jarosławiu przeznaczyło na nie 557 tys. zł. Bieżący rok zapowiada się podobnie.

 

Dofinansowania są realizowane w ramach programu „Wyrównywanie różnic między regionami” i jest finansowane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

– Do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w ubiegłym roku wpłynęło 200 wniosków. Ostatecznie podpisaliśmy 147 umów na likwidację barier architektonicznych, ale także w komunikowaniu się i barier technicznych – wyjaśnia dyrektor PCPR w Jarosławiu, Agnieszka Sikorska. Za tymi nazwami idzie m.in.: wykonanie podjazdów czy dostosowanie łazienek. To także zakup schodołazów, łóżek rehabilitacyjnych, itp. Jedną z ostatnich odebranych inwestycji była np. winda w Wietlinie. – Działania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, finansowane ze środków PFRON, to wymierna pomoc dla indywidualnych osób z niepełnosprawnościami z powiatu jarosławskiego – komentuje starosta jarosławski Stanisław Kłopot. – Wspierane są także działania systemowe, takie jak remonty placówek świadczących specjalistyczne usługi czy zakup samochodów do przewozu osób z niepełnosprawnościami. W ubiegłym roku były ich dwa. Jeden dla DPS w Moszczanach, drugi dla PSONI Koło w Jarosławiu – dodaje starosta.

erka/pow. jarosławski