Podsumowanie projektu Fundacji Wzrastanie

Na zakończenie projektu „Wzrastanie z niepełnosprawnymi uchodźcami z Ukrainy” przeworska Fundacja Pomocy Młodzieży im. św. Jana Pawła II WZRASTANIE przygotowała wspólny występ swoich podopiecznych w Miejskim Ośrodku Kultury w Przeworsku.

 

W trakcie przedstawienia zaprezentowano dzieła malarskie przygotowane podczas jesiennego pleneru w Lipniku. Piękną i bardzo zabawną sztukę pt. „Kopciuszek XXI wieku” przedstawili uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej w Przeworsku, za co zebrali gromkie brawa. Kolejno zaprezentowane zostały bożonarodzeniowe obyczaje w widowisku ”Jak to dawniej na wsi bywało”. Niepełnosprawni uchodźcy z Ukrainy – pensjonariusze Domu Miłosierdzia w Przeworsku zaśpiewali kilka kolęd w swoim ojczystym języku oraz języku polskim. Jednak najbardziej wzruszające było wspólne kolędowanie. – Wprowadziło nas to w bardzo melancholijny nastój. Wszystkim podobały się ukraińskie kolędy i pastorałki. Był, to także Dzień Wolontariatu, w którym uczestniczyli wolontariusze ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Przeworsku i Zespołu Szkól Ogólnokształcących i Zawodowych im. Króla Jagiełły w Przeworsku, władze lokalne, rodzice i osoby niepełnosprawne. Poczęstunek przygotowały wspólnie osoby niepełnosprawne z Polski i Ukrainy – mówią organizatorzy tego wydarzenia. Projekt został finansowany ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w ramach programu Europejskiego Korpusu Solidarności. Ma na celu udzielenie pomocy niepełnosprawnym uchodźcom z Ukrainy przebywającym w Domu Miłosierdzia w Przeworsku, aby spędzali czas przyjemnie i pożytecznie, pomóc im wyjść z traumy wojennej i zintegrować w społeczeństwie polskim. W ramach projektu objęto ich pomocą psychologiczną, nauczaniem podstaw języka polskiego, terapią i rehabilitacją społeczną i zawodową. Zorganizowano wspólnie z naszymi uczestnikami Warsztatów Terapii Zajęciowej naukę wspólnego śpiewania i muzykowania, w czasie których nauczono się śpiewać m.in. kolędy polskie i ukraińskie. – Było wspólne gotowanie potraw typowych dla kuchni ukraińskiej i polskiej. Nauczyliśmy ich różnych technik np. de coupage, robienia wytworów z wikliny papierowej, szycia, wyszywania, technik ceramicznych. Odbył się też wyjazd integracyjny do Lipnika i Rezerwatu Kłokoczki „Husówka” połączony ze spacerem wzdłuż ścieżki edukacyjnej, posiłkiem i wspólnym plenerem malarskim. We wszystkie działania projektowe chętnie włączali się wolontariusze. Odbyła się też Międzynarodowa Olimpiada Osób z Niepełnosprawnościami w Przeworsku – podsumowują przedstawiciele Fundacji. Wszystkie działania projektowe wpisują się w misję Europejskiego Korpusu Solidarności.

Red.