Podsumowali rekrutację

W piątek, 11 września, odbyła się konferencja prasowa starosty przeworskiego Bogusława Urbana oraz dyrektorów szkół, dla których organem prowadzącym jest powiat przeworski.

 

Tematem spotkania było podsumowanie rekrutacji do szkół ponadpodstawowych.W pierwszej kolejności starosta Bogusław Urban przedstawił tendencje związane z naborem. W zestawieniu z ubiegłymi latami, w obecnym roku szkolnym większa część absolwentów szkół podstawowych zdecydowała się kontynuować naukę w Przeworsku. W I Liceum Ogólnokształcącym im. Króla Władysława Jagiełły oraz w Zespole Szkół Zawodowych im. Króla Jana III Sobieskiego w Przeworsku nabór był bardzo dobry. Zostało nawet utworzonych więcej klas niż początkowo zakładano. Niestety, ze względu na zbyt małą liczbę chętnych w Zespole Szkół w Sieniawie nie utworzono klasy pierwszej.

Spotkanie było również okazją do złożenia gratulacji uczniom za wysokie wyniki w nauce na poziomie szkół podstawowych i podjęcia nauki na poziomie ponadpodstawowym w Przeworsku. Pięciu uczniów z każdej ze szkół, którzy przy rekrutacji uzyskali najlepsze wyniki, nagrodzonych zostało wartościowymi upominkami. Uczniowie otrzymali laptopy, tablety, dyski zewnętrzne, powerbanki i smartwatche.

DP