„Podróże ekologiczne-energia odnawialna – myślimy globalnie – działamy lokalnie”

31 maja w zarzeckim park podsumowano projekt „Podróże ekologiczne-energia odnawialna – myślimy globalnie – działamy lokalnie”, który był finansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie. Wszystkie działania w jego ramach realizowane były od września 2023 roku do końca maja 2024 roku.

 

Realizatorem projektu był Zespół Szkół im. Wincentego Witosa w Zarzeczu, a partnerami GPR Guma Plastik Recykling Zarzecze, Replas Recycling Plastics w Rożniatowie, Energetyka Polska OZE -7 w Krakowie oraz PV Technik z siedzibą w Goleniowie. – Dzięki współpracy z partnerami udało się w ciągu kilku miesięcy zrealizować szereg różnych działań. Były to m.in. konkursy o tematyce OZE adresowane do przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych z powiatu przeworskiego i jarosławskiego. W nowo otwartej pracowni OZE – „Zielone Serce Witosa” zainicjowano działalność Centrum Edukacji Ekologicznej, w którym organizowane były warsztaty poruszające tematykę szeroko rozumianej ekologii, z uwzględnieniem przede wszystkim tematyki odnawialnych źródeł – mówi Beata Klisz, dyrektor ZS w Zarzeczu. Nowoczesne pomoce naukowe zakupione w ramach projektu pozwoliły na prowadzenie ciekawych i interaktywnych zajęć dla uczniów szkół podstawowych z terenu gminy Zarzecze, powiatu przeworskiego, ale również powiatu jarosławskiego. Z zajęć w ciągu kilku miesięcy skorzystało kilkuset uczniów szkół podstawowych. Warsztaty prowadzone były przez uczniów drugiej klasy kierunku Technik Ochrony Środowiska z innowacją recykling pod kierunkiem nauczycieli. Podsumowanie projektu odbyło się podczas „Pikniku OZE”. Wzięło w nim udział blisko 400 uczniów ze szkół podstawowych z terenu gminy Zarzecze. Nauczyciele i uczniowie ZS w Zarzeczu przygotowali bardzo wiele różnych atrakcji, których głównym celem było przybliżenie tematyki odnawialnych źródeł energii. Każdy mógł znaleźć coś dla siebie m.in. prezentowano stanowiska pozyskiwania energii OZE, gry i zabawy w terenie, pokaz nowoczesnych pomocy dydaktycznych związanych z OZE. Uczestnicy pikniku mogli również obejrzeć premierę spektaklu pt. „Kręcinos” w wykonaniu teatru „Gry i Ludzie’ z Katowic

Red.