Podpisali umowę

We wtorek, 10 sierpnia, doszło do podpisania umowy wykonawczej pomiędzy Miastem i Gminą Kańczuga, a spółką Strabag. Umowa dotyczy przebudowy drogi w miejscowości Pantalowice.

 

Planowana inwestycja drogowa polegać będzie na budowie i rozbudowie ciągu dróg gminnych wraz z budową chodnika i ścieżki pieszo rowerowej w miejscowości Pantalowice. Zadanie jest dofinansowane i realizowane w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Wartość dofinansowania, jakie pozyskała na ten cel Gmina, to ponad 2,5 mln zł. Całkowita wartość kontraktu wynosi blisko 4 mln 751 tys. zł. Termin zakończenia prac ustalono na połowę października 2023 roku.

Opr. DP/UMiG Kańczuga