Podpisali umowę na nowy most

Rozpoczęto działania w kierunku budowy mostu na rzece Wisłok w Gniewczynie Łańcuckiej.

 

Po rozstrzygnięciu przetargu wójt Ryszard Jędruch przy kontrasygnacie skarbnika Jolanty Flak oraz w obecności radnego Stanisława Koguta, w ubiegłym tygodniu podpisał umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-wykonawczej na budowę mostu na rzece Wisłok w ciągu drogi powiatowej Gniewczyna-Grodzisko w m. Gniewczyna Łańcucka.

Koszt opracowania dokumentacji opiewa na kwotę prawie 80 tys. zł i będzie sfinansowany z budżetu Powiatu Przeworskiego oraz Gminy Tryńcza w ramach zawartego porozumienia, które określa partycypację w kosztach na poziomie 50%.

To jedna z wielu inwestycji realizowanych w Gminie Tryńcza przy współpracy z Powiatem Przeworskim. Umowa z wykonawcą określa, że dokumentacja będzie gotowa przed końcem grudnia br.

Kolejny etap to przygotowanie przez Powiat wniosku o dofinansowanie budowy mostu wraz z przebudową drogi powiatowej w ramach Funduszu Dróg Samorządowych, a następnie realizacja inwestycji, która planowana jest na lata 2021-2022.

Most wymagał kompleksowej przebudowy od wielu lat. Jako radny i jako mieszkaniec tej miejscowości cieszę się, że dzięki dobrej współpracy ze Starostą Przeworskim udaje się nam realizować wiele potrzebnych inwestycji przy współudziale finansowym – mówi radny, Stanisław Kogut.

DP/UG Tryńcza