Plebania w Rudołowicach

Parafia w Rożwienicy została erygowana w 1393 r., a po 53 latach oddano ją pod opiekę Zakonu Kanoników Regularnych Grobu Jerozolimskiego – Bożogrobcom. Podczas zaborów w końcu XVIII w. parafię oddano pod opiekę księżom diecezjalnym.

 

Pierwszą informację o plebanii w Rudołowicach, można odnaleźć w kronice parafialnej, z której dowiadujemy się, że w wyniku pożaru w 1763 r. spłonęła plebania i część akt kościelnych. Kolejnych informacji również dostarcza kronika, która informuje że ks. proboszcz Feliks Stelcel zastał kościół, plebanię oraz budynki gospodarcze w „stanie opłakanym”. W 1895 r. zwołano komitet parafialny i postanowiono, że plebania pokryta zostanie nowym gontem. W tym czasie proboszcz założył ogród, zasadził drzewka świerkowe przy jednej ze ścian plebanii, wybudował werandę, a u wejścia głównego przeszklony ganek. Na początku I wojny światowej, po wkroczeniu Rosjan, plebania jak i zabudowania gospodarcze zostały częściowo zrujnowane. W okresie powojennym budynek musiał znajdować się na tyle w złym stanie, że w 1924 r. otrzymano pozwolenie na sprzedaż ziemi plebańskiej celem wybudowania nowej, gdyż stara była w stanie destrukcji. Na cel budowy sprzedano 18 morgów pola, a za uzyskana kwotę wybudowano plebanię murowaną, krytą blachą. W 1926 r. budynek był gotowy do zamieszkania. Obiekt zachował się do dziś i nadal służy swojemu pierwotnemu przeznaczeniu. W 1939 r. przez plebanię przewinęły się tłumy uchodźców z zachodniej Polski, którym udzielono schronienia. Budynek nie ucierpiał w czasie działań wojennych.

 

Opr. DP/źródło: WUOZ Przemyśl

Fot. P. Gęsiorski