Plany są. Co z realizacją?

Elektryczne autobusy, darmowa komunikacja miejska, przebudowa MOSiR i krytej pływalni to tylko nieliczne inwestycje, które w 2024 r. będą realizowane w Jarosławiu. Czego jeszcze mogą spodziewać się mieszkańcy?

 

18 grudnia Rada Miasta Jarosławia podjęła uchwałę budżetową na 2024 r. Najważniejsze jej postanowienia przedstawił burmistrz Waldemar Paluch w środę, 20 grudnia podczas konferencji prasowej. Dochody miasta zostały zaplanowane w kwocie 263 mln zł. Podobnie kształtują się wydatki. Deficyt w wysokości 804 tys. zł zostanie pokryty z nadwyżki finansowej z 2023 r.

– Dochody i wydatki są podobne do roku 2023, ale główne elementy, z którymi się dzisiaj się zderzamy, to ciągle trudna sytuacja finansowa, czyli przede wszystkim obniżone dochody miasta z podatku PIT, czy wysokie ceny energii elektrycznej – mówił burmistrz Waldemar Paluch, zwracając uwagę na to, że pomimo tych czynników miasto nie zatrzymuje się w rozwoju.

Włodarz zapewnił także, że pomimo wielu przeciwności, z którymi trzeba się dzisiaj mierzyć, podatki i opłaty lokalne np. podatki od nieruchomości, czy opłaty za wywóz odpadów komunalnych nie zostaną w najbliższym czasie podniesione.

– Spięliśmy tak budżet, że wszystkie działania, które realizujemy dla dobra mieszkańców, będą realizowane. Będą także realizowane wszystkie inwestycje, które rozpoczęliśmy już wcześniej i wszystkie te inwestycje, na które otrzymaliśmy środki zewnętrzne – tłumaczy W. Paluch.

W 2024 r. Gmina Miejska Jarosław tylko na inwestycje planuje przeznaczyć prawie 67 mln zł. Uchwała budżetowa otrzymała już pozytywną opinię organu nadzorczego, czyli Regionalnej Izby Obrachunkowej.

 

Na co więc miasto wyda przeszło 263 mln zł?

Podobnie jak w latach ubiegłych, najwyższą kwotę w budżecie, czyli ponad 71 mln zł pochłonie oświata i wychowanie. Prawie drugie tylko, bo ponad 68,5 ml zł wyniosą inwestycje, które miasto w 2024 r. planuje zrealizować. 26 mln zł na pójdzie na program Rodzina, 22 mln zł na Gospodarkę komunalną, mieszkaniową i oświetlenie. 19 mln zł zostanie przeznaczone na Administrację publiczną, a 15 mln zł na Kulturę i Ochronę Dziedzictwa Narodowego.

 

Co zostanie zrobione?

W 2024 r. będą realizowane przede wszystkim te inwestycje, które zostały już rozpoczęte. Jedną z największych jest budowa bulwarów nad Sanem. Łączny koszt tej inwestycji to 8,5 mln zł (dofinansowanie w wysokości ok. 90%). Kolejna inwestycja (już realizowana) dotyczy rozdziału kanalizacji ogólnospławnej na kanalizację sanitarną i deszczową, w ślad, za którą idzie duża inwestycja drogowa, czyli przebudowa ulicy Hetmana J. Tarnowskiego. Całkowity koszt tej inwestycji to ok. 16 mln zł (dotacja 13,5 mln zł).

Jedną z większych inwestycji, która rozpocznie się w 2024 r. będzie też przebudowa ul. Pełkińskiej. Umowa na realizację tego zadania została podpisana kilka miesięcy temu, ale z uwagi na prowadzoną przebudowę ul. Tarnowskiego i związane z nią utrudnienia w ruchu, inwestycja ta została chwilowo wstrzymana. Niemniej jednak jej realizacja ma ruszyć gdzieś na początku roku. Koszt tej przebudowy to 14, 5 mln zł (dotacja 6,5 mln zł). Kolejną inwestycją, która już trwa jest budowa bocznej ul. Pogodnej. Jej koszt to 3,5 ml zł (dofinansowanie 2,8 mln zł).

 

Będą inwestycje w sport

W 2024 r. rozpoczną się też dwie bardzo ważne i potrzebne dla rozwoju miasta inwestycje. Pierwszą jest nadbudowa i przebudowa hali sportowo-widowiskowej w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji. Przewidywana wartość tej inwestycji to 13,5 mln zł (dofinansowanie 11,5 mln zł).

– O tym dofinansowaniu dowiedzieliśmy się przeszło miesiąc temu, kiedy rozstrzygnięty został konkurs. Dzięki temu będziemy mogli przystąpić do realizacji tej inwestycji – mówi burmistrz w. Paluch.

Druga inwestycja dotyczy termomodernizacji krytej pływalni. Przewidywana wartość tej inwestycji to 2,2 mln zł (dofinansowanie wynosi prawie 2 mln zł). Dlaczego jest ona tak ważna? Z początkiem 2023 r., miasto otrzymało ogromny rachunek za gaz. Zużycie gazu na basenie za jeden miesiąc przekroczyło 261 tys. zł. MOSiR nie jest chroniony tarczą antyinflacyjną, dlatego ten rachunek był tak wysoki (podwyżka o ponad 500%).

– Aby temu sprostać i aby takich sytuacji nie było w przyszłości, rozpoczynamy termomodernizację z całkowitą wymianą ogrzewania. Pompa ciepła, która zostanie tam zainstalowana, jak również kolektory słoneczne, pozwolą efektywnie pozyskiwać energię dla zużycia pompy ciepła. Ponadto całkowita termomodernizacja z zewnątrz, czyli elewacja, stropodachy, wymiana stolarki okiennej na nowoczesną stolarkę, tak aby ten obiekt był już przygotowany w przyszłości do tego, aby ograniczyć koszty zużycia energii – tłumaczy burmistrz.

 

Będą ekologiczne i darmowe autobusy

W 2024 r. miasto planuje też zakupić i częściowo wymieniać tabor komunikacji miejskiej.

– W przyszłym roku zaplanowaliśmy zakup około 6 autobusów zero emisyjnych, autobusów elektrycznych. Tutaj jeden autobus będzie sfinansowany w stu procentach z funduszy norweskich. Na to pozyskaliśmy takie dofinansowanie i on już jest w tej chwili dla nas budowany. Gdzieś początkiem roku będzie już jeździł ulicami naszego miasta – mówi W. Paluch, nadmieniając, że miasto poczyniło już kroki w ramach kolejnych zakupów.

– Jesteśmy już w trakcie realizacji przyszłych zakupów. Planujemy zakup kolejnych 5 autobusów w ramach Zielonego transportu ulicznego. Tutaj otrzymaliśmy dotację z Narodowego Funduszu Środowiska i Gospodarki Wodnej (60%). Jest to kwota bardzo duża – 25 mln zł. Oczywiście do tego wszystkiego pożyczka preferencyjna na zakup tych autobusów i 20% wkład własny – mówi burmistrz.

 

Mieszkaniec otrzyma kartę

Bardzo ważną inwestycją (w trakcie realizacji) jest budowa portalu dla mieszkańców, który pozwoli stworzyć Wirtualne Miasto Jarosław.

– Tutaj każdy mieszkaniec poprzez zalogowanie, czy to przez komputer, czy to poprzez aplikację na smartfonie, będzie mógł połączyć się bezpośrednio z urzędem i korzystać ze wszystkich udogodnień: składać wnioski online, do budżetu obywatelskiego. Może być beneficjentem różnych działań, które będziemy prowadzili. Będzie można prowadzić konsultacje społeczne, podglądać raporty, statystyki – wymieniał W. Paluch.

W tym celu utworzona zostanie karta mieszkańca, która będzie dostępna w formie elektronicznej, bądź fizycznej (wyglądem może przypominać kartę bankomatową). Dzięki niej będzie możliwe skorzystanie z różnych ulg dostępnych dla mieszkańców, takich jak np. darmowa komunikacja miejska, którą miasto planuje wprowadzić już wiosną tego roku.

– Pomimo tych wszystkich trudności, pomimo zmniejszenia dochodów, zwiększenia kosztów nasz budżet jest w całości opanowany. Będziemy realizować go już od stycznia. Wszelkie inwestycje, które zostały rozpoczęte, będziemy kończyć. Oczywiście jest jeszcze bardzo dużo mniejszych inwestycji, które są bardzo ważne dla mieszkańców Jarosławia i one również będą realizowane. Nie zatrzymujemy rozwoju miasta. Będzie to kolejny rekordowy budżet inwestycyjny – podsumowuje W. Paluch.

EK