Płać i czekaj

Mieszkańcy miasta zastanawiają się, czy słusznie płacą przez cały rok taką samą stawkę za odbiór śmieci, skoro częstotliwość ich wywozu jest różna w zależności od pory roku.

 

Płacimy cały rok tak samo, a często jest tak, że w zimie śmieci zalegają przez dłuższy czas. Może myślą, że zimą palimy nimi w piecach, więc jest ich mniej? – z takimi głosami spotykamy się wśród mieszkańców Przeworska, którzy narzekają, że kosze latem są opróżniane częściej niż zimą.

Jak wyjaśnia zastępca burmistrza Przeworska Wojciech Superson, taka sytuacja jest dopuszczalna na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, z tym że od kwietnia do października częstotliwość odbierania odpadów zmieszanych oraz bioodpadów nie może być rzadsza niż raz na tydzień z budynków wielolokalowych i raz na dwa tygodnie z budynków mieszkalnych jednorodzinnych. A te wymagania miasto spełnia.

Od 1 listopada do 31 marca, czyli w tak zwanych miesiącach zimowych, ilość odpadów odebranych od mieszkańców Przeworska jest mniejsza, natomiast w okresie od 1 kwietnia do 31 października, ilość ta jest znacznie większa – wyjaśnia W. Superson dodając, że zauważalny wpływ na to zjawisko ma m.in. zmniejszona konsumpcja napojów, która w miarę wzrostu temperatur zwiększa się, a to wiąże się z zwiększeniem ilości opakowań.

Również w okresie zimowym zmniejsza się intensywność odbioru odpadów zielonych, których kumulacja występuje w miesiącach letnich. Poza tym systematycznie zauważamy zmniejszenie ilości popiołów z kotłów węglowych, które właściciele nieruchomości coraz częściej wymieniają na gazowe lub na biomasę – tłumaczy Zastępca Burmistrza.

Zgodnie z ustawą, odpłatność za odbiór i zagospodarowanie odpadami następuje tylko w wyniku przeliczenia ilości osób zamieszkujących daną nieruchomość lub powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego lub też ilości zużytej wody w nieruchomości. Oznacza to, że częstotliwość odbioru odpadów ustawowo nie może być więc elementem składowym naliczonej opłaty za odbiór odpadów z nieruchomości.

Należy też zaznaczyć, że każdy mieszkaniec ma też możliwość oddania wszystkich wytworzonych na swojej nieruchomości odpadów, czyli wtedy kiedy wytworzy ich tyle, że nie zmieszczą się w pojemniku na odpady. Wówczas może zostawić je obok pojemnika w workach, które zostaną odebrane zgodnie z harmonogramem.

 

DP