Pierwszy transport więźniów z Jarosławia do KL Auschwitz – część trzecia

Wśród więźniów pierwszego transportu znaleźli się również:

Roman Trojanowski nr 44, zamieszkały przy ul. Polnej, aresztowany wraz z Wiesławem Kielarem, zwolniony wcześniej z obozu.

Adam Becker nr 45, zamieszkały przy ul. 3 Maja, wskutek niemal codziennego bicia zmarł w 1940 , jako jeden z pierwszych Jarosławiaków.

Józef Bieniek nr 207, zamieszkały przy ul. Polnej, służył w 39 Pułku Piechoty Strzelców Lwowskich w Jarosławiu w stopniu majora. W obozie został rozstrzelany pod ścianą śmierci bloku nr 11 w sierpniu 1942 roku.

Edward Ferenc nr 281, zamieszkały przy ul. Pruchnickiej, w obozie trafił do kompanii karnej, którą jako jeden z nielicznych przeżył. Obozowe przeżycia opisał  w swojej książce pt. „Bez retuszu”.

Kazimierz Tokarz nr 282,zamieszkały przy ul. Przedmieście Górnoleżańskie (obecnie ul. Pełkińska) Wyzwolenia doczekał 5 maja 1945 roku. Pełnił różne funkcje w Polskim Związku Byłych Więźniów Politycznych Hitlerowskich Więzień i Obozów Koncentracyjnych. Autor wspomnień „Nie tracić nadziei”.

Jan Czuczkiewicz nr 283, zamieszkały w Jarosławiu przy ul. Szpitalnej (obecnie 3 Maja). Zmarł z wycieńczenia 17 marca 1943 roku.

Stanisław Hedorowicz nr 289, zamieszkały przy ul. Pełkińskiej. W obozie nieustannie pomagał chorym kolegom. Wyrokiem obozowego gestapo został skazany na śmierć przez zastrzyk fenolu w serce.

Wiesław Kielar nr 290, aresztowany wraz z Romanem Trojanowskim w drodze na majówkę przed kolegiatą. W obozie był pierwszym kandydatem do ucieczki wraz z przyjacielem Edwardem Galińskim. Po wyzwoleniu ukończył Szkołę Filmową w Łodzi. Jest autorem trylogii: „Nasze młode lata”, „Anus mundi” i „Życie toczy się dalej”.

Tadeusz Knara nr 410, zamieszkały przy ul. Studenckiej (obecnie ul. Braci Prośbów), zwolniony z obozu w połowie listopada 1941 roku.

Edward Galiński nr 531, zamieszkały przy ul. Szpitalnej (obecnie 3 Maja). W obozie podjął śmiałą próbę ucieczki wraz ze swoja wybranką Malą Zimetbaum. Niestety zostali aresztowani. Galiński został powieszony, natomiast Malę spalono w krematorium.

Mieczysław Motowidełko nr 532, zamieszkały przy ul. Pruchnickiej. Zmarł 11 czerwca 1941 roku.

Henryk Wlazło nr 533, zamieszkały przy ul. Pruchnickiej. W obozie został skierowany do karnej kompanii. Bardzo przeżył śmierć swojego brata Bronisława

Jerzy Zbigniew Karabanik nr 534, zamieszkały przy ul. Klasztornej. Zginął 7 lutego 1941 roku.

Bolesław Motowidełko nr 535, zamieszkały przy ul. Pruchnickiej, zwolniony z obozu 22 listopada 1941 roku.

Bolesław Szumlakowski nr 539, zamieszkały przy ul. Badeniego. W 1943 roku został zwolniony z obozu i pracował w fabryce Bunawerke koło Oświęcimia

Kazimierz Szumlakowski nr 540, zamieszkały przy ul. Badeniego, 11 listopada 1941 został rozstrzelany na bloku nr 11.

Zdzisław Decowski nr 542, zamieszkały przy ul. Zwierzynieckiej, zwolniony z obozu 13 czerwca 1941 roku.

Więźniowie pierwszego transportu do KL Auschwitz tworzyli w obozie pierwsze struktury, pełniąc ważne funkcje. Zasadniczą ich cechą była niezwykła solidarność i koleżeństwo. Z grupy jarosławskiej przeżyło dwunastu. Po wyzwoleniu w Jarosławiu zamieszkało sześciu. Nie bądźmy obojętni przechodząc obok miejsc pamięci narodowej. Stowarzyszenie zwraca się do mieszkańców Jarosławia do czynnego udziału w uroczystościach przed okolicznościową tablicą na budynku PKP, które odbywają  14 czerwca w Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Niemieckich Nazistowskich Obozów Koncentracyjnych i Obozów Zagłady.

 

Jarosławskie Stowarzyszenie „Ocalić Przeszłość dla Przyszłości”