Pierwsze posiedzenie Rady Gminy Radymno

7 maja odbyła się uroczysta sesja nowej Rady Gminy Radymno, podczas której społeczność gminy Radymno przywitała swoich nowych reprezentantów.

 

Zgodnie z przepisami ustawy o samorządzie pierwszą sesję nowo wybranej rady, do czasu wyboru przewodniczącego poprowadził najstarszy wiekiem radny. W tym przypadku był to Bolesław Zięba, który następnie w wyniku tajnego głosowania (9 głosów za) został przewodniczącym Rady Gminy Radymno. Wiceprzewodniczącymi zostali wybrani: Marek Kisielewicz oraz Józef Blok.

Podczas obrad radni odebrali zaświadczenia. Następnie, każdy z radnych złożył uroczyste ślubowanie, w którym zobowiązał się do rzetelnego i sumiennego wykonywania swoich obowiązków na rzecz dobra całej gminy. Ślubowanie złożył również Bogdan Szylar, wójt Gminy Radymno, ponownie obejmując swoją odpowiedzialną funkcję.

W skład Rady Gminy Radymno kadencji 2024-2029 wchodzą: Józef Blok, Agnieszka Durbajło, Damian Jałowy, Ewa Jaromi-Świerk, Marek Kisielewicz, Piotr Łohin, Agata Małańczak, Mirosław Nowostawski, Piotr Rożak, Paweł Siara, Janusz Skrzyszewski, Michał Sobolewski, Grzegorz Szałaj, Łukasz Wojciechowski oraz Bolesław Zięba.

EK, fot. UG Radymno