Pierwsza sesja Rady Gminy Rokietnica w nowej kadencji samorządu

W minionym tygodniu obradowała Rada Gminy Rokietnica. Była to pierwsza sesja po wyborach samorządowych. Sesję otworzył Władysław Strzelec, najstarszy wiekiem radny.

 

We wtorek, 7 maja odbyła się również pierwsza inauguracyjna Sesja Rady Gminy Rokietnica IX kadencji, podczas której nowo wybrani radni oraz Bożena Gmyrek, wójt gminy Rokietnica złożyli ślubowanie wypowiadajac słowa: „Ślubuję. Tak mi dopomóż Bóg”.

Następnie zarówno nowo wybrana pani Wójt, jak i wszyscy radni odebrali zaświadczenia o wyborze, które wręczyła Grażyna Łuc, przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej w Rokietnicy. W dalszej części obrad w tajnym głosowaniu dokonano wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Rokietnica. W tej kadencji funkcję tę będzie sprawował Wiesław Koniuszy. Ponadto w skład Rady Gminy Rokietnica IX kadencji wchodzą: Kazimierz Wojtowicz, Mariusz Kiper, Michał Niemczycki, Andrzej Wota, Dorota Homa, Tomasz Sykała, Władysław Strzelec, Lucyna Wysocka, Roman Twardy, Beata Bajas, Wiesław Stysiał, Marek Potoczny, Bartłomiej Wota oraz Wioletta Basiak.

EK, fot. UG Rokietnica