Pierwsza rada i ślubowania

We wtorek, 7 kwietnia w centrum Kultury Sportu i Turystyki w Pruchniku odbyła się I sesja Rady Miejskiej IX kadencji. W programie znalazło się m.in. ślubowanie burmistrza miasta, wszystkich wybranych radnych oraz wybór przewodniczącego i wiceprzewodniczących. Sesję poprzedziła Msza św. w intencji samorządowców w kościele parafialnym w Pruchniku.

 

Sesję otworzył Zygmunt Kurasz, najstarszy wiekiem radny, który do czasu wyboru Przewodniczącego Rady przewodniczył obradom. Zaświadczenia o wyborze wręczyła Natalia Iwańska, przewodnicząca Miejskiej Komisji Wyborczej w Pruchniku. Następnie wszyscy radni oraz Stanisław Kłopot, nowy burmistrz Pruchnika, który zastąpił na tym stanowisku Wacława Szkołę złożyli ślubowania. W głosowaniu tajnym, radni jednogłośnie dokonali wyboru radnego Dawida Mazura na przewodniczącego Rady Miejskiej w Pruchniku. Na wiceprzewodniczących zostali wybrani radni: Stanisław Szkoła z Pruchnika Górnego i Marcin Trędowicz z Pruchnika Dolnego. Ponadto Radę Miejską w Pruchniku tworzą również: Małgorzata Wańkowicz, Dawid Pieszko, Jacek Jarosz, Janusz Korzenicki, Jacek Kielar, Z. Kurasz, Marcin Wańkowicz, Władysław Piś, Mariusz Jarosz, Alicja Kurzawa, Władysław Flak oraz Stanisław Stanik.

Po złożeniu ślubowania przez Stanisława Kłopota, nowego burmistrza Pruchnika, Wacław Szkoła, dotychczasowy burmistrz złożył gratulacje oraz przedstawił stan gminy wymieniając rozpoczęte inwestycje. Podkreślił, że gmina na początek kadencji nie posiada żadnego zadłużenia. W. Szkoła przekazał także przypinkę z herbem Pruchnika, aby nowy Burmistrz zawsze pamiętał, że Gmina Pruchnik jest piękną gminą, w której mieszkają dobrzy ludzie, dlatego trzeba się o nią troszczyć. Symboliczne przekazanie władzy odbyło się poprzez wręczenie specjalnego „klucza do bram miasta”.

S. Kłopot w swoim przemówieniu podziękował najbliższym, a także osobom które oddały na niego swój głos. Zapewnił, że we współpracy z radą będzie realizował swój program wyborczy.

 

EK, fot. UMiG Puchnik