Pierwsi w KL Auschwitz to Jarosławianie

Pierwszy transport do KL Auschwitz przybył 14 czerwca 1940 roku i tę datę przyjmuje się jako założenie obozu. Pierwsza grupa liczyła 728 więźniów, do której dodano 30 funkcjonariuszy kapo. Numery obozowe od 1 do 30 mieli więźniowie tzw. funkcyjni, których Niemcy przywieźli do Auschwitz z innych obozów koncentracyjnych Dużą grupę w pierwszym transporcie stanowili uczniowie i harcerze jarosławscy, którzy zostali aresztowani przez gestapo w pierwszych dniach maja 1940 roku za działalność w organizacjach konspiracyjnych (wojskowych) Służby Zwycięstwu Polski i Orła Białego Aresztowania przeprowadzono na podstawie wcześniej przygotowanych list. Każdy z więźniów otrzymał   odpowiedni numer obozowy: Pierwszy na liście znalazł się uczeń Państwowej Szkoły Budowalnej Stanisław Ryniak nr 31, urodzony 21 listopada 1915 roku w Sanoku, zamieszkały w Jarosławiu przy ulicy Kolejowej (Słowackiego). Przetrwał 5 lat obozu.   Numer obozowy 32 otrzymał uczeń Czesław Gil, urodzony 20 listopada 1920 rok, zamieszkały przy ulicy Pruchnickiej. Nr 33 nosił Jan Teichman urodzony 2 stycznia 1916 roku, pracownik kolejowy, zamieszkały przy ulicy Studenckiej. Nr 33 otrzymał Antoni Rychłowski, urodzony 13 października 1923 roku, uczeń Gimnazjum. Nr 35 nosił Mieczysław Ciepły, urodzony 26 lipca 1920 roku, uczeń Państwowej Szkoły Budowlanej, zamieszkały przy ulicy Klasztornej. Nr 36 otrzymał Mieczysław Popkiewicz, urodzony 13 września 1922, uczeń I Gimnazjum, zamieszkały przy ulicy Królowej Jadwigi. Nr 37 otrzymał Tadeusz Szwed, urodzony 3 maja 1922 roku, uczeń II Gimnazjum, zamieszkały przy ulicy Poniatowskiego. Nr 44 posiadał Roman Trojanowski, urodzony 29 stycznia 1922   roku, uczeń gimnazjum, zamieszkały przy ulicy Polnej. Nr 45 posiadał Adam Becker, urodzony 14 maja 1921 roku , uczeń II Gimnazjum, zamieszkały przy ulicy 3- go Maja .Nr 207 posiadał Józef Bieniek (w obozie Rychel), urodzony 17 grudnia 1892 roku, zamieszkały przy ulicy Polnej. Nr 281 posiadał Edward Ferenc, urodzony 2 czerwca 1918 roku, absolwent II Gimnazjum, zamieszkały przy ulicy Pruchnickiej. Nr 282 posiadał Kazimierz Tokarz, urodzony 12 lutego 1920 roku, uczeń II Gimnazjum, zamieszkały przy ulicy Górnoleżańskiej. Nr 283 otrzymał Jan Czuczkiewicz, urodzony 27 marca 1924 roku, uczeń Gimnazjum, zamieszkały przy ulicy Szpitalnej. Nr 289 otrzymał Stanisław Hedorowicz, urodzony 11 listopada 1918 roku, uczeń I Gimnazjum, zamieszkały przy ulicy Pierackiego         Nr 290 otrzymał Wiesław Kilar, urodzony 12 sierpnia 1919 roku, uczeń II Gimnazjum, zamieszkały przy ulicy Kilińskiego. Nr 410 otrzyma Tadeusz Knara, urodzony 27 lipca 1922 roku, uczeń Gimnazjum, zamieszkały przy ulicy Studenckiej. Nr 531 posiadał Edward Galiński, urodzony 5 września 1923 roku ,uczeń szkolny, zamieszkały przy ulicy Szpitalnej. Nr 532 posiadał Mieczysław Motowidełko, urodzony 2 lipca 1917 roku, technik budowalny, zamieszkały przy ulicy Pruchnickiej. Nr 533 posiadał Henryk Wlazło, urodzony 2 maja 1919 rok, absolwent Szkoły Handlowej, zamieszkały przy ulicy Pruchnickiej. Nr 534 posiadał Jan Karabanik, urodzony 8 sierpnia 1922 roku, uczeń szkolny, zamieszkały na ulicy Pod Klasztorem. Nr 535 posiadał Bolesław Motowidełko, urodzony 26 października 1919 roku, absolwent Szkoły Handlowej, zamieszkały przy ulicy Pruchnickiej. Nr 539 posiadał Bolesław Szumlakowski, urodzony 18 stycznia 1919 roku, uczeń II Gimnazjum, zamieszkały przy ulicy Badeniego. Nr 540 posiadał Kazimierz Szumlakowski,, urodzony 11 czerwca 1920 roku, absolwent II Gimnazjum, zamieszkały przy ulicy Badeniego. Nr 42 posiadał Zdzisław Decowski, urodzony 24 lutego 1913 roku, prawnik, zamieszkały przy ulicy Zwierzynieckiej

14 czerwca 2024 roku pod tablicą na budynku dworca PKP w Jarosławiu o godz. odbędą się uroczystości , związane z 84 rocznicą pierwszego transportu mieszkańców ziemi jarosławskiej do KL Auschwitz, na które zapraszamy mieszkańców Jarosławia i okolic.

Jarosławskie Stowarzyszenie „Ocalić Przeszłość dla Przyszłości”