Pawłosiowskie kolędowanie

Po rocznej przerwie Regionalny Przegląd Grup Śpiewaczych „Kolędy i Pastorałki” wrócił do Pawłosiowa. W ostatnią niedzielę stanęło do konkursu piętnaście zespołów w 22. wydaniu przeglądu.

 

Wydarzenie organizowane przez Centrum Kulturalne w Przemyślu, Wójta Gminy Pawłosiów, Stowarzyszenie Folklorystyczne „Pawłosiowianie” z Pawłosiowa, Parafię Rzymskokatolicką w Pawłosiowie i Gminny Ośrodek Kultury w Pawłosiowie jest prezentacją grup śpiewaczych z terenu powiatów: jarosławskiego, lubaczowskiego, przemyskiego i przeworskiego, której celem jest ukazanie pięknych tradycji kolędniczych. Zespoły sięgają do dawnych regionalnych tekstów kolęd, pastorałek i kantyczek. Prezentują też kolędy świeckie.

Tegoroczny przegląd odbywał się z zachowaniem reżimu sanitarnego. Śpiewacy występowali w kościele pw. św. Piotra i Pawła w Pawłosiowie przed nieliczną grupą publiczności, a ogłoszenie wyników odbyła się drogą internetową.

Jurorzy podkreślajac wysoki poziom występów i dobór repertuaru przyznali w sumie piętnaście nagród i wyróżnień. Trzy zespoły uhonorowano pierwszym miejscem, pięć drugim i trzy trzecim. Przyznano też trzy wyróżnienia i nagrodę starosty jarosławskiego. Głównej nagrody nie przyznano.

 

Pierwsze miejsce

Zespół Śpiewaczy „Ujeźniacy” przy KGW w Ujeznej

Zespół Śpiewaczy „Stokrotki” z Cewkowa przy KGW w Cewkowie

Ludowy Zespół Śpiewaczy „Dolanie” z Gniewczyny Trynieckiej

 

Drugie miejsce

Stowarzyszenie Zespół Pieśni Biesiadnej „Wierzbianie” z Wierzbnej

Zespół Folklorystyczny „Pawłosiowianie” z Pawłosiowa

Zespół Śpiewaczy z Rożniatowa

Zespół Śpiewaczy „Grzęszczanie” z Grzęski

Zespół Śpiewaczy „Studzienczanki” ze Studziana II

 

Trzecie miejsce

Zespół Śpiewaczy „Dębowianie” z Dębowa

Zespół Śpiewaczy „Cantus” z Gorliczyny

Zespół KGW „Aktywni Razem” w Wietlinie

 

Wyróżnienia

Zespół Ludowy „Biesiada” z Tuczemp

Zespół Koła Gospodyń Wiejskich w Koniaczowie

Zespół Koła Gospodyń Wiejskich z Tuchli

 

Nagrodę specjalną starosty jarosławskiego otrzymał Zespół „Galicjanki” z Roztocza.

erka