Patrycja Lachnik została wiceburmistrzem

Po wyborach w Jarosławiu zmieniła się władza, jest nowy burmistrz, ale długo nie było wiadomo, kto będzie jego zastępcą. W grę wchodziło kilka nazwisk, przede wszystkim związanych z Prawem i Sprawiedliwością. Ostatecznie okazało się, że funkcję wiceburmistrza Jarosławia po raz pierwszy w historii będzie sprawować kobieta – Patrycja Lachnik.

 

Najważniejsze stanowiska w jarosławskim magistracie są już więc praktycznie obstawione. Na ostatniej sesji rady miasta uzupełniono skład prezydium rady i dokonano zmiany na stanowisku skarbnika. Burmistrz Marcin Nazarewicz, zaproponował, by skarbnikiem miasta została Katarzyna Czuba, główny specjalista w wydziale finansowo-księgowym ratusza. Zastąpiła ona Annę Gołąb, która złożyła wniosek o przejście na emeryturę z dniem 20 maja. Radni uszanowali jej decyzję. – Niewykluczone, że urząd w Jarosławiu zamieni na urząd w Roźwienicy, gdzie jest nowy wójt – mówi nam nasz informator. Być może nowym sekretarzem jarosławskiego urzędu zostanie Marian Kwietniowski z wydziału Organizacyjno-Administracyjnego. Tak przynajmniej komentują pracownicy magistratu. Wszyscy zastanawiali się natomiast, kto zostanie zastępcą burmistrza. Marcin Nazarewicz podczas kampanii wyborczej zapowiadał, że ograniczy liczbę wiceburmistrzów do jednego. Za czasów Waldemara Palucha zastępcami byli Wiesław Pirożek i Dariusz Tracz. Ten drugi już poinformował na swoim profilu facebookowym o zakończonej pracy na tym stanowisku. – W związku z zakończeniem pracy na stanowisku zastępcy burmistrza ds. Infrastruktury Społecznej w Urzędzie Miasta Jarosławia pragnę serdecznie podziękować za ponad osiem lat współpracy Wszystkim, których miałem okazję spotkać na swojej drodze podczas pełnienia tej wyjątkowej funkcji. Praca dla społeczności Jarosławia i jego rozwoju była, jest i zawsze będzie dla mnie prawdziwym zaszczytem i wielką przyjemnością – podkreśla D. Tracz. Wiesław Pirożek oficjalnie z jarosławskiego ratusza jeszcze nie odszedł. – Mało prawdopodobne, że zostanie. Na pewno nie jako wiceburmistrz – dodaje nasz informator. Wśród kandydatów na jedynego zastępcę burmistrza Jarosławia pojawiały się nazwiska związane z Prawem i Sprawiedliwością. Kolejno Piotra Kuchty, później Piotra Barana. Obaj panowie startowali w tegorocznych wyborach z komitetu Piotra Kozaka. Piotr Kuchta nie dostał się do rady miasta, natomiast Piotr Baran ponownie został radnym. Ostatecznie sprawa objęcia przez któregoś z nich stanowiska wiceburmistrza jakby ucichła. Tymczasem jeszcze przed Bożym Ciałem wypłynęła kandydatura Patrycji Lachnik, głównego specjalisty w wydziale Spraw Społecznych i Obronnych urzędu miasta. Oficjalnie informacje te potwierdziły się w ubiegły poniedziałek. Patrycja Lachnik jest absolwentką Akademii Pedagogicznej w Krakowie, magistrem politologii, z dużym doświadczeniem zawodowym, zdobytym w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Jarosławiu, w Starostwie Powiatowym w Jarosławiu, a następnie w naszym urzędzie, gdzie pracowała na stanowiskach inspektora w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, inspektora, a później głównego specjalisty w Wydziale Spraw Społecznych i Obronnych. Od 2017 roku, w okresie zatrudnienia, była również zastępcą pełnomocnika do spraw informacji niejawnych, a od 1 czerwca 2018 pełnomocnikiem do spraw informacji niejawnych.

 

tst