Pasowania na przedszkolaka i ucznia

Pasowanie na przedszkolaka i ucznia to jedne z najważniejszych wydarzeń dla dzieci, jak i nauczycieli i wychowawców.

W ostatnim czasie takie uroczystości odbyły się przedszkolu i szkole w Pełkiniach. W tym radosnym dniu przedszkolakom towarzyszyli również rodzice. Sztandar szkoły, odświętny strój, wystrój sali podkreśliły doniosłość wydarzenia. Uroczystość rozpoczęła się powitaniem wszystkich przybyłych gości przez dyrektora Leszka Szczybyło. Maluszki z wielkim zaangażowaniem przedstawiły program artystyczny: recytowały wiersze oraz śpiewały piosenki z inscenizacja ruchową. Przed przystąpieniem do ceremonii pasowania dzieci przekonały wszystkich zaproszonych gości o tym, że zasługują na miano przedszkolaka – składając ślubowanie. Podczas ceremonii przyjęcia w poczet uczniów Szkoły Podstawowej wszystkich obecnych powitała przewodnicząca samorządu sczniowskiego Marcelina Czerniakowska. W dalszej części dzieci zaprezentowały okolicznościowe przedstawienie przygotowane przez wychowawcę Artura Filara.

red