Park Miejski im. „Bohaterów Monte Cassino” –   „Aleja Lipowa” czy „Aleja Żwirki i Wigury”

Inspiracją do założenia parku w Jarosławiu był park im. Jana Kilińskiego we Lwowie (Park Stryjski). Jarosławski park powstał w 1902 roku (za niecały rok będzie obchodził 120 lecie). Park zlokalizowano na gruntach miejskich, zwanych Olszanówką, od nazwiska wójta Wawrzyńca Olszanowskiego. Najbardziej znanym wydarzeniem, jakie odbyło się na terenie parku była wystawa przemysłowo – rolnicza w 1908 roku. Z tej okazji wybito pamiątkowy medal, wydano gazetę wystawową i okolicznościowe widokówki. Na potrzeby wystawy wybudowano szereg okazałych pawilonów. 90 lat po założeniu, park został wpisany do rejestru zabytków. W 1994 roku otrzymał imię „Bohaterów Monte Cassino”.                     Uroczyste otwarcie parku po rewitalizacji miało miejsce 14 października 2018 roku. Najbardziej reprezentacyjną aleją w parku była i jest aleja usytuowana od strony północnej. Stanowi ona łącznik pomiędzy ul. Kraszewskiego, a ul. Konfederacką. Już na samym początku rewitalizacji wykonawca uszkodził korzenie lip przy alei. Na początku II wojny światowej, 3 września spadła na aleję bomba lotnicza, która nie eksplodowała, tylko zaszyła się w miękkie podłoże, pozostawiając głęboki lej. W tej alei kryli się ludzie, wozy, konie. Bomba została unieszkodliwiona przez saperów wojskowych. Wcześniej aleja nazywała się „Aleją Żwirki i Wigury”, którzy zginęli w katastrofie lotniczej 11 września 1932 roku, zaledwie kilkanaście dni po zwycięstwie w największej międzynarodowej imprezie lotniczo- sportowej, Międzynarodowych Zawodach Samolotów Turystycznych Challenge 1932                     w Berlinie. Imię Żwirki i Wigury nosi wiele ulic w różnych miastach. Od czasu ukończenia prac w jarosławskim parku tabliczka z nazwą alei gdzieś się zapodziała. Pierwotnie znajdowała się po prawej stronie alei, przy obecnym przedszkolu. Na zamówienie Urzędu Miasta w Jarosławiu w 1987 roku ukazał się plan miasta, na którym występuje nazwa „Aleja Żwirki i Wigury”.

Jarosławskie Stowarzyszenie „Ocalić Przeszłość dla Przyszłości”