Pamięć o poległych lotnikach wciąż żywa

W niedzielę, 5 września uczczono osiemdziesiątą drugą rocznicę śmierci polskich lotników, którzy zginęli nad Pawłosiowem w wojnie obronnej z niemieckim najeźdźcą w 1939 roku.

 

Obchody rocznicowe rozpoczęła uroczysta msza św. w intencji poległych lotników i żołnierzy września, w kościele pw. św. Piotra i Pawła w Pawłosiowie. Koncelebrował ją ks. proboszcz Tadeusz Urban wraz z ks. dr Waldemarem Janigą, dyrektorem Wydziału Nauki Katolickiej Kurii Metropolitarnej w Przemyślu.

Po wspólnej modlitwie delegacje z Urzędu Gminy oraz z Zespołu Szkół w Pawłosiowie złożyły kwiaty i zapaliły znicze pod tablicami lotników i żołnierzy września. Wiązanki kwiatów oraz znicze trafiły również na Cmentarz Komunalny w Maleniskach.

 

Opr. EK