Pałac Lubomirskich odzyskuje dawny blask

W przeddzień Święta Niepodległości zakończył się III etap prac remontowych, przeprowadzanych w Pałacu Lubomirskich w Przeworsku.

 

Prace obejmowały remont tynków na ścianach wschodniej części pałacu. Odnowiono również cokoły z piaskowca. Pracom remontowym poddano także tarasy nad wejściem głównym, nad którym dodatkowo wykonano zadaszenie z blachy. Renowacje objęły też inskrypcję SALVE. Zadanie dofinansowano ze środków Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Przemyślu oraz z dotacji Powiatu Przeworskiego.

JR, fot. Powiat Przeworski