Orkiestra Dęta OSP w Łopuszce Wielkiej

Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej w Łopuszce Wielkiej powstała w 1913 roku z inicjatywy Rudolfa Rębisza. Pierwszymi kapelmistrzami orkiestry byli: Wójcik, Bochenek, pochodzący z Dynowa oraz Józef Olech, rodak z Łopuszki Wielkiej.

 

Okres II wojny światowej przerwał działalność kulturalną orkiestry. Po wojnie Józef Olech ponownie zorganizował orkiestrę, a jej kolejnymi kapelmistrzami byli: Karol Pydo, Stanisław Bochnak, Andrzej Osmyk, Wiktor Malik. Orkiestra brała czynny udział w uroczystościach lokalnych, państwowych, również w powitaniu Papieża Jana Pawła II w Rzeszowie czy w oprawie muzycznej podczas jego wizyty w Krośnie. Od 2006 roku obowiązki kapelmistrza ponownie przejął Andrzej Osmyk. Założył on dla młodzieży szkółkę uczącą gry na instrumentach oraz zainicjował powstanie zespołu cheerleaderek.

Orkiestra dęta może pochwalić się licznymi występami na terenie kraju oraz wieloma sukcesami. Są to m. in II miejsce w III Międzypowiatowym Przeglądzie Orkiestr Dętych w Tryńczy w 2016 roku, I miejsce w kategorii przemarsz i Nominacja do udziału w Przeglądzie Regionalnym w XI Wojewódzkim Przeglądzie Orkiestr Dętych OSP w Sanoku w 2019 roku.

Obecnie liczba członków orkiestry wynosi około 40 osób skupiając w swoich szeregach coraz więcej dzieci i młodzieży.

Opr. Marcin Sobczak