Opiszą obronę Nowosielec

Wspomnienia najazdów tatarskich, a szczególnie zwycięstwo nad najeźdźcami przy obronie kościoła w Nowosielcach w 1624 r. do dzisiaj są żywe wśród mieszkańców okolic Przeworska. Zachowanie pamięci o wydarzeniach, które pozostawiły tak znaczący ślad skłoniło samorząd Gminy Radymno do podjęcia starań o zachowanie historii żyjącej wśród mieszkańców. Udało się uzyskać dofinansowanie na opracowanie publikacji przybliżającej tragiczne czasy sprzed wieków.

 

– Uwieńczona sukcesem obrona przed Tatarami kościoła w Nowosielcach stała się kanwą wielu podań przekazywanych z pokolenia na pokolenie przez mieszkańców okolicznych wsi. Ostatnio widzimy wzrost zainteresowania przeszłością. Także na poziomie lokalnym. Ta pamięć jest ważna. Pokazuje skąd przyszliśmy i kim teraz jesteśmy. W publikacji chcemy opisać to co pozostało w pamięci mieszkańców z czasów tatarskich najazdów oraz pokazać jaki miały wpływ na lokalną społeczność. To element dziedzictwa kulturowego mieszkańców gminy – podkreśla Daniel Krawiec, wójt gm. Przeworsk.

Na opracowanie i wydanie książki gmina otrzymał dofinansowanie w wysokości 32 tys. zł z programu „Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Koszt publikacji wyniesie 50 tys. zł.

„Pamięć przeszłości: doświadczenie najazdów tatarskich w pamięci zbiorowej mieszkańców Gminy Przeworsk”, będzie zawierać informacje o najazdach ord tatarskich na ziemie znajdujące się w granicach Gminy Przeworsk.

opr. erka