Ogłoszenie o otwartym naborze Partnera do współpracy w celu realizacji projektu partnerskiego pn: Branżowe Centrum Umiejętności w dziedzinie elektroniki przy Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu

Powiat Jarosławski – jako organ prowadzący szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu, działając zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 (Dz. U. z 2022 roku poz.1079), ogłasza otwarty nabór Partnera do wspólnego przygotowania i realizacji przedsięwzięcia, pn: Branżowe Centrum Umiejętności w dziedzinie elektroniki przy Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu.