Odnowiono „Białą kaplicę”

Po przeprowadzonych pracach remontowo-konserwatorskich, klasztor OO. Dominikanów w Jarosławiu odzyskał niezwykle atrakcyjne, historyczne wnętrze, którego wystrój powstał w pierwszej połowie XVII w. Prace rozłożyły się niemal na cztery sezony i niewątpliwie utrudniały funkcjonowanie klasztoru – informuje Podkarpacki Wojewódzki Konserwator Zabytków w Przemyślu dziękując jednocześnie przeorowi za cierpliwość i współpracę oraz podkreślając rzetelność i zaangażowanie wykonawców.

 

Zakończono odbiór końcowy prac remontowo-konserwatorskich w pomieszczeniu „Białej Kaplicy” w klasztorze oo. Dominikanów w Jarosławiu. Odrestaurowanie zainicjowało

odkrycie w 2017 r. pod warstwami tynków i deskowania profilowanych i polichromowanych belek stropowych pochodzących z pierwszej połowy XVII w.

Faktyczne działania przy stropie trwały w latach 2018/19 i w ich trakcie pełnej konserwacji poddano wszystkie belki oraz pokrywającą je dekorację malarską wraz z jej częściową rekonstrukcją. – Drewno belek okazało się być w dobrym stanie, a także ze względu na brak miejsca i możliwość wykonania dodatkowego, odciążającego stropu, zdecydowano że istniejące belki nadal będą pełnić funkcję konstrukcyjną, ale zdecydowano również o wzmocnieniu całości dodatkowym, potężnym tragarzem usztywniającym strop. Elementy dodane do stropu celowo wykonano w formach współczesnych jednak w celu lepszego skomponowania ze starymi belkami, pokryto jednobarwną, roztapowaną pobiałą – opisują służby konserwatorskie.

W trakcie prac konserwatorskich przy belkach, w partii ścian bezpośrednio pod stropem natrafiono na niewielkie fragmenty dekoracji malarskiej w skutek czego przeprowadzono kompleksowe badania konserwatorskie ścian. Prace przy ścianach pomieszczenia przeprowadzono w latach 2020-2021, a w ich wyniku odsłonięto i zakonserwowano historyczne tynki z dekoracją malarską i pobiałami.

Renowację zabytkowej kaplicy wsparł finansowo Wojewódzki Podkarpacki Konserwator Zabytków oraz budżet Województwa Podkarpackiego. Znaczący udział w przywróceniu dawnego wystroju kaplicy mieli też wierni.

opr. erka/fot. P. Gęsiorski WUOZ Przemyśl