Odkryto piwnice wykorzystywane podczas jarmarków

W trakcie prowadzonych badań archeologicznych związanych z rewitalizacją płyty rynku dokonano kolejnych ciekawych odkryć. Przy kamienicach Rynek 5, 6, 7 odnaleziono szereg murów, które tworzyły pierwotną zabudowę tej części rynku.

 

Odsłonięte na głębokości pięciu metrów mury świadczą o zabudowie podcieniowej tego miejsca. Swoim wyglądem przypominają podcienia kamienicy nr 4. Podczas prac ujawniono także stropy piwnic znajdujących się na tym odcinku.

Prace prowadzone są przy kamienicach Rynek 5,6,7.

– Można wstępnie powiedzieć, że przypory zbudowane na całej długości równolegle do kamienic pełniły zadanie wzmocnienia fundamentów kamienic i podcieni oraz zabezpieczały znajdujące się w tym miejscu piwnice przed obciążeniem brył budynków. Świadczy to o przemyślanej konstrukcji pierwotnej zabudowy tej części rynku, prowadzonej z dbałością o estetykę, równe ustawienie podcieni, bezpieczeństwo i utrzymanie charakteru kupieckiego miasta – informuje Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Przemyślu.

W trakcie prac odsłonięto także niewielkie sklepienie ceglane oraz małe pomieszczenie ze schodami ceglanymi i zawiasami żelaznymi, które zapewne stanowiły niegdyś wejście do piwnic od strony rynku. Pomieszczenia te najprawdopodobniej były wykorzystywane przez kupców do przechowywania towarów w czasie jarmarków. W innych częściach rynku nie natrafiono na takie wejścia.

Odsłonięte mury zostały zeskanowane. Teraz poddane zostaną analizie, a następnie sporządzona zostanie odpowiednia dokumentacja. Mury ze względów bezpieczeństwa są odsłaniane i zabezpieczane stopniowo.

– Spodziewamy się, że dalsze prace wniosą wiele ciekawych nowinek na temat miasta i jego charakteru. Dodatkowo wykonywane są prace związane z odsłonięciem fundamentów dawnego kościoła w celu zabezpieczenia go przed ewentualnymi uszkodzeniami w trakcie stabilizacji gruntów – informuje WUOZ w Przemyślu.

Opr. EK, fot. WUOZ