Odkrycia na Rynku

Badania archeologiczne prowadzone przy pracach modernizacyjnych jarosławskiego Rynku przynoszą kolejne odkrycia. Jak informuje Podkarpacki Wojewódzki Konserwator Zabytków na terenie obejmującym cmentarz dawnej kolegiaty pw. Wszystkich Świętych w Jarosławiu leżącej na obszarze dzisiejszego placu Św. Michała odkryto już 39 szkieletów pochodzących z XVII w.

 

Na niższych poziomach znajdowane są kolejne szczątki. Natrafiono również na monety, koraliki różańca, krzyże, fragmenty ceramiki, drobne elementy funeralne takie jak gwoździe od trumien, fragmenty ozdób metalowych z poduszek trumiennych itp.

Badania są kontynuowane. Można się spodziewać, że archeolodzy natrafią na kolejne pozostałości świadczące o historii Jarosławia.

erka/Fot. WPKZ