Oczyścili staw

Pod koniec listopada odbył się odbiór robót w ramach zadania pn. „Renowacja zbiornika wodnego służącego małej retencji w miejscowości Mikulice”.

 

W ramach zadania wykonano m.in.: oczyszczenie stawu, zebranie mułu i roślin z dna, ogrodzenie zbiornika, montaż kładki komunikacyjnej, wyprofilowanie i humusowanie skarp zbiornika.

Wartość zamówienia to ponad 140 tys. zł. Inwestycja w całości została dofinansowana ze środków Województwa Podkarpackiego.

DP/UG Gać