„Ocalenie Europy” w Częstochowie

„Ocalenie Europy”, obraz jarosławskiego artysty Eliasza Dyrowa o wymiarach 2,5 na 7,5 metra będący alegorią zwycięstwa w Wojnie Polsko-Bolszewickiej 1920 został uroczyście zaprezentowany i poświęcony na Jasnej Górze podczas tegorocznego Światowego Kongresu Kresowian.

 

– Obraz został odebrany z entuzjazmem i podziwem, a słowa uznania od dyrektora IPN Jarosława Szarka i wybitnego historyka profesora Stanisław Nicieja, jak również innych obecnych gości honorowych i kresowian napełniają mnie natchnieniem do dalszej twórczości. Pragnę podziękować wszystkim ludziom dobrej woli, którzy przyczynili się do powstania tego obrazu – mówi autor.

 

O monumentalnym dziele pisaliśmy w listopadzie ubiegłego roku. Wtedy obraz powstawał. – Upamiętnia on, jak Polska ocaliła świat przed natarciem komunizmu. Przedstawia kilkudziesięciu jeźdźców polskich. Podkreślam na nim również udział lotnictwa. Obraz wykonany jest techniką olej na płótnie za pomocą współczesnych środków wyrazu. Dzieło nawiązuje jednocześnie do klasyki malarstwa polskiego – zaznaczał wtedy E. Dyrow dodając, że realizuje malarstwo o tematyce historycznej i patriotycznej i w ten sposób chce służyć narodowi polskiemu.

Artysta planuje całą serię poświęconą latom 20. Będą to portrety, ale także sceny związane z dyplomacją i udziałem szyfrowania. Kolejnym obrazem tego cyklu ma być „Modlitwa o Polskę” ukazująca wspólnotę chrześcijan jednoczącą się w walce z bolszewizmem. Będzie na nim papież Pius XII oraz duchowieństwo.

erka