Obchodzili święto szkoły

We wtorek, 7 maja, społeczność Szkoły Podstawowej im. Gen. Antoniego Chruściela obchodziła 35. rocznicę nadania imienia szkole.

 

Obchody rocznicowe rozpoczęły się przemarszem spod szkoły do kościoła pw. Św. Mateusza w Gniewczynie Łańcuckiej, gdzie odbyła się msza święta celebrowana przez księdza abpa Adama Szala. Następnie przed pomnikiem patrona szkoły wiązanki złożyli członkowie rodziny gen. Chruściela, wicekurator Oświaty Dariusz Półćwiartek, ppłk Jakub Maciejewski – dowódca 3. Batalionu Strzelców Podhalańskich, wójt Gminy Ryszard Jędruch wraz z radnymi, przedstawiciele Rady Rodziców i uczniów, emerytowani dyrektorzy szkoły na czele z Łucją Dryś oraz pracownicy i obecna dyrektor szkoły, Jadwiga Gwóźdź. Asystę honorową przy pomniku pełnili żołnierze z 3. Batalionu Strzelców Podhalańskich.

Następnie na hali sportowej uczniowie zaprezentowali widowisko teatralne pt. „Głos dziecka z powstania”. Kolejnym punktem programu było uhonorowanie „Orłem Montera” Łukasza Mroza, dyrektora Muzeum w Przeworsku, który od 2015 roku jest inicjatorem i organizatorem „Biegu Montera”.

Na koniec Marta i Henryk Rzeczycowie przekazali szkole pracę dyplomową śp. Jadwigi Chruściel. Eksponat zostanie umieszczony w szkolnej Izbie Pamięci.

Urodzony w 1895 r. w Gniewczynie Łańcuckiej Antoni Chruściel ps. „Monter”, stał na czele Okręgu Warszawskiego Armii Krajowej, dowodził całością sił powstańczych pod względem taktycznym.

DP/SP Gniewczyna Łańcucka