Obchody wybuchu II wojny światowej

W środę, 1 września przypadła 82. rocznica wybuchu II wojny światowej. Wydarzenie to upamiętniono w wielu miejscach w kraju, w tym również na terenie powiatu jarosławskiego i przeworskiego.

W Jarosławiu uroczystości upamiętniające to wydarzenie odbyły się przy Pomniku Walk i Męczeństwa. O godzinie 4.45 zapalony został znicz, jako wyraz pamięci wobec wszystkich poległych Polaków, dla których walka o ojczyznę była największą wartością. W południe odbyło się podniesienie flagi państwowej na maszt. Po odegraniu hymnu państwowego miały miejsce krótkie przemówienia. Głos zabrał Waldemar Paluch, burmistrz Miasta Jarosławia oraz zaproszeni goście. Następnie poszczególne delegacje złożyły kwiaty. Punktem kulminacyjnym obchodów było zaproszenie do obejrzenia wystawy zorganizowanej przez Publiczne Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Anny Jenke we współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej Oddział w Rzeszowie, pod tytułem „Okupacja sowiecka na prawym brzegu Sanu w latach 1939-1941”.

W Przeworsku w 82. rocznicę wybuchu II wojny światowej na odrestaurowanej mogile Żołnierza z 1939 roku, na grobach Nieznanych Żołnierzy oraz mogiłach Żołnierzy Kampanii Wrześniowej złożono kwiaty i zapalono znicze. W uroczystościach uczestniczył Leszek Kisiel, burmistrz Miasta Przeworska, Wojciech Superson, zastępca burmistrza oraz Agnieszka Zakrzewska, sekretarz Miasta Przeworska. Pamięć o obrońcach naszego kraju wspólną modlitwą i wspomnieniami uczcili również: Tadeusz Gołdasz, przedstawiciel przeworskich kombatantów oraz niezastąpieni harcerze z Kresów na czele z hm. Agnieszką Bernacką, a także pracownicy Urząd Miasta Przeworska.

W gminie Zarzecze obchody rocznicowe odbyły się przed Pomnikiem 162 Niezidentyfikowanych Ofiar Zbrodni Hitlerowskiej z czasów II wojny światowej.

W uroczystości uczestniczył Tomasz Bury, wójt gminy Zarzecze, Małgorzata Byrwa, przewodnicząca Rady Gminy Zarzecze, Łukasz Laska, radny Powiatu Przeworskiego oraz poczty sztandarowe z Zespołu Szkół w Zarzeczu oraz Zespołu Szkół im. Wincentego Witosa w Zarzeczu.

 

EK, fot. org.