Obchody Dnia Sybiraka

We wtorek, 19 września w Jarosławiu odbyły się obchody Dnia Sybiraka.

 

– Dziś za naszą wschodnią granicą znów rozgrywa się dramat wojny. Nasza sybiracka społeczność, jak nikt inny zna z własnych doświadczeń ten zbrodniczy scenariusz polegający na wywózkach w głąb Rosji, rozdzielanie siłą dzieci od rodziców, śmierć z głodu i przepracowania. Naszą trwogę budzi to, że scenariusz ten jest realizowany współcześnie, osiemdziesiąt cztery lata po naszych doświadczeniach, na oczach całego cywilizowanego świata, tak blisko Polski, dlatego dziś z tego miejsca wołamy po raz kolejny słowami Świętego Jana Pawła II – „Nigdy więcej wojny! To pokój, pokój musi kierować losami narodu i całej ludzkości – mówił Witold Garczyński, prezes Jarosławskiego Oddziału Związku Sybiraków, przypominając tragiczne dzieje z kart naszej historii.

Głos zabrali również zaproszeni goście. W uroczystościach, które rokrocznie odbywają się w okolicy pamiętnej daty – 17 września, oprócz przedstawicieli Jarosławskiego Oddziału Związku Sybiraków uczestniczyli parlamentarzyści, przedstawiciele władz wojewódzkich, powiatowych, miejskich, służb mundurowych, organizacji i stowarzyszeń, młodzież szkolna oraz mieszkańcy Jarosławia.

Obchody tradycyjnie rozpoczęła Msza św. w jarosławskiej Kolegiacie, w intencji zmarłych rodaków i żołnierzy pozostałych na Syberii i zmarłych w Ojczyźnie. Następnie przed Pomnikiem Bohaterów II Wojny Światowej odegrany został hymn państwowy, odczytany Apel Pamięci, oddana salwa honorowa oraz złożone kwiaty.

EK