Obchody Dnia Diabetyka

Dzień Diabetyka to jedno z dwu najważniejszych świąt osób chorych na cukrzycę. Corocznie na całym świecie dzień ten obchodzony jest 7 czerwca.

 

Stowarzyszenie Diabetycy Powiatu Jarosławskiego obchody Dnia Diabetyka świętowało 4 czerwca. Oprócz licznie przybyłych na spotkanie członków stowarzyszenia DPJ i PSD Koła Terenowego w Jarosławiu w spotkaniu udział wzięli zaproszeni goście: europosłanka Elżbieta Łukacijewska wraz z dyrektorem biura Arturem Sapińskim, wojewoda Podkarpacki Teresa Kubas-Hul, wiceburmistrz Jarosławia Patrycja Lachnik, wicerzewodniczący Rady Powiatu Tomasz Kulesza, właściciel Restauracji Klasyczna Tadeusz Słowik oraz Prezes Koła Terenowego Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków Grzegorz Graboń wraz z Zarządem. Na początku Prezes Stowarzyszenia DPJ Marzena Graboń przeczytała okolicznościowy referat na temat zdrowego odżywiania. Spotkanie zakończył wspólny obiad.

 Cukrzyca to jedna z najbardziej rozpowszechnionych chorób. Cierpi na nią co 11-sta osoba na świecie, a liczba chorych stale rośnie. Na szczęście możemy zapobiegać cukrzycy, zmieniając nasze nawyki żywieniowe, prowadząc regularną aktywność fizyczną oraz utrzymując prawidłową masę ciała. Cukrzyca jest niebezpieczną chorobą, ponieważ prowadzi do niewydolności wielu narządów. Może uszkodzić wzrok, nerki lub serce, dlatego lepiej zapobiegać jej zawczasu.

Red.