O zdrowiu, urodzie i chorobie w PWSTE

12 maja w auli Biblioteki Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno – Ekonomicznej w Jarosławiu odbyła się VIII Międzynarodowa Konferencja Naukowo – Szkoleniowa pod tytułem ,,Interdyscyplinarne aspekty urody, zdrowia i choroby’’. Skierowana była do grupy zawodowej pielęgniarek, położnych, kosmetologów, ratowników medycznych i innych pracowników służby zdrowia.

 

Na konferencji byli obecni przedstawiciele środowisk naukowych, szpitali COM i SPZOZ, władze miasta Jarosławia, powiatu jarosławskiego oraz województwa podkarpackiego.

Celem była wymiana doświadczeń, poglądów, uaktualnienie wiedzy oraz nawiązanie trwałej współpracy naukowej i zawodowej – mówi dr inż. Jarosław Noworól , dyrektor Instytutu Ochrony Zdrowia w PWSTE.

Projekt był współfinansowany ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki w ramach programu Doskonała Nauka.

DB