O planach inwestycyjnych Radymna

Podczas ostatniej sesji Rady Miasta Radymna przedstawione zostały plany na najbliższy rok. Do podziału było 27 mln zł.

 

W 2021 roku Miasto Radymno zainwestuje m.in. w budowę dróg. Do czerwca mają zakończyć się inwestycje prowadzone na osiedlu Jana Pawła II, a następnie rozpoczną się kolejne.

– Czekają inne części miasta, których mieszkańcy także chcieliby, aby ich komfort życia wzrósł – mówił burmistrz M. Piziurny, dając jednocześnie do zrozumienia, że dalsze, nawet najdrobniejsze inwestycje w remontowanej obecnie części miasta nie będą możliwe dopóki nie zostaną wykonane prace na innych osiedlach.

Podczas sesji rozplanowano także środki na zabezpieczenie wkładu własnego na projekty zgłoszone w ramach Funduszu Dróg Samorządowych, a więc przebudowę ulic: Norwida, Orzeszkowej, Kołątaja, 1000-lecia, Krasińskiego oraz Królowej Jadwigi. W bieżącym roku kontynuowane będą także prace związane z budową kanalizacji przy ul. Zarzecze i Piaskowej oraz Złota Góra i Zasanie. W planach jest też wymiana wodociągu na ul. Jana Pawła II, wykonanie oświetlenia na ulicy Norwida, opracowanie dokumentacji na remont Hali Targowej oraz wymiana instalacji elektrycznej w Przedszkolu Miejskim. W najbliższym czasie przeprowadzone zostaną prace remontowe w remizie OSP, a ponadto ruszy budowa kolejnego odcinka pasażu i ścieżki rowerowej wokół ZEK-u.

Budżet został przyjęty jednogłośnie. Burmistrz Mieczysław Piziurny podziękował radnym, skarbnik Janinie Kaczmarz oraz pracownikom Urzędu Miasta za prace nad nim, a także za wysiłek włożony w rozwój miasta w całym mijającym roku.

EK