O ocenianiu szkolnym w JOKiS

2 czerwca w Jarosławskim Ośrodku Kultury i Sztuki odbyła się Powiatowa Debata o Ocenianiu. Wydarzenie skierowane było głównie do uczniów i ich rodziców oraz nauczycieli.

 

Wśród gości znaleźli się m.in. Bożena Pasieka dyrektor Wydziału Jakości i Zarządzania Oświatą z Podkarpackiego Kuratorium Oświaty w Rzeszowie, dr Marzena Żylińska z fundacji Budząca się Szkoła, prof. Marek Kaczmarzyk biolog i neurodydaktyk z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, a także nauczyciele z jarosławskich szkół. Podczas debaty podejmowane były zagadnienia z prawa oświatowego, wpływu oceniania na kondycję psychiczną uczniów, znaczenie neurobiologii, motywacji w ocenianiu, dzielenie się dobrymi praktykami i wymiana doświadczeń.

Organizatorami wydarzenia byli: Podkarpacki Kurator Oświaty, Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Zapałowie, Zespół Szkolno – Przedszkolny w Cieszanowie i Szkoła Podstawowa im. Orląt Lwowskich w Roźwienicy.

DB