O deportacjach ludności polskiej

W przeddzień 83. rocznicy agresji Związku Sowieckiego na Polskę w Publicznym Katolickim Liceum Ogólnokształcącym im. Anny Jenke w Jarosławiu odbyły się zajęcia edukacyjne pt. „Deportacje ludności polskiej do ZSRS”.

 

Zajęcia prowadził dr Jacek Magdoń z Instytutu Pamięci Narodowej – Oddział w Rzeszowie. – Wraz z wkroczeniem sowietów rozpoczął się proces depolonizacji zajętych ziem, eliminacji polskich elit, zamykania kościołów, likwidacji polskiego szkolnictwa oraz masowych deportacji w głąb Rosji. Polacy byli zsyłani na Syberię, do Kazachstanu, na północny-wschód Związku Sowieckiego – opowiadał dr Magoń. W latach 1939-1941 miały miejsce cztery duże deportacje. Wielu z zesłanych nie wróciło do Polski. Część z nich poniosła śmierć już podczas transportu, część zmarła z powodu ciężkich warunków życia na “nieludzkiej ziemi”, w czasie prób ucieczki, bądź z rąk sowieckich funkcjonariuszy. Znaczna liczba Polaków, którzy przeżyli, nigdy nie wróciła do Ojczyzny. Zorganizowane lekcje były dla licealistów okazją do poznania historii życia wielu Sybiraków, którzy ucząc innych polskiej mowy, historii narodu, wiary w Boga i modlitwy, pokazali, że miłość do Ojczyzny to nade wszystko gotowość do ponoszenia różnych ofiar – podkreśla ks. Grzegorz Delmanowicz, dyrektor jarosławskiego Katolika.

 

Red.